Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców i organizacji pozarządowych z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych, propagowania postaw i zachowań ekologicznych, edukację w każdym z w/w zakresów oraz dbanie o ład przestrzenny.

W konkursie może wziąć udział każda Organizacja pozarządowa formalna z obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” .

Szczegółowe  informacje uzyskają Państwo na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w miesiącu maju 2017r.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017 r.

Poniżej załączamy dokumentację konkursową.

Regulamin Konkursu NOP 2017

Harmonogram Konkursu NOP 2017

Formularz zgłoszeniowy do konkursu NOP 2017

Sprawozdanie NOP 2017

Kryteria oceny NOP 2017

Oświadczenie NOP 2017

 

Data wydarzenia : 2017-04-28
Data publikacji : 2017-04-28

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.