Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza: 

nabory wniosków: nr BOWH/O/3/2017 nr BOWH/O/4/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD oraz

- dodatkowy nabór wnisków nr BOWH/O/PG/6.1/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego.

Nabory potrwają od 10 do 24 lipca 2017r.

OGŁOSZENIA O NABORACH

Data wydarzenia : 2017-06-23
Data publikacji : 2017-06-23

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.