Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram realizacji zadań w ramach projektu grantowego pn. "Organizacja działań przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe".  W poniżej zaprezentowanej tabeli zostały przedstawione między innymi dane dotyczące terminów wydarzeń, miejsca oraz charakteru zadań, które będą realizowane za pośrednictwem wybranych grantobiorców. Jeżeli są Państwo zainteresowani konkretnymi wydarzeniami to prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem.

Harmonogram realizacji zadań w ramach projektu grantowego.

Lp.

Tytuł zadania

Termin

Miejsce

Organizator

1.

Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO

22 październik 2017r.  – Eliminacje Festiwalu

11 listopada 2017r. – Koncert Laureatów

Sala Gimnastyczna w Szkole w Olszance

Kościół Parafialny w Pogorzeli

Stowarzyszenie Na Rzecz Sołectwa Olszanka

2.

Organizacja warsztatów i pokazów średniowiecznych nawiązujących do tradycji kulturowych dawnych mieszkańców Pogorzeli i okolic

10 Wrzesień 2017r.

Plac kościelny w Pogorzeli

Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli

3.

Wykłady i publikacja przybliżające mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz inne działania na rzecz rozwoju edukacji regionalnej i przyrodniczej oraz ich promocji

Wrzesień 2017r.  – kwiecień 2018r. - Wykłady z dziedzictwa historycznego i kulturowego

Listopad 2017r. – marzec 2018r. – galeria fotograficzna

Styczeń –Luty 2018r. – warsztaty nakrywania stołów i savoir vivre

Sierpień 2017r. – czerwiec 2018r. – warsztaty florystyczne

Wrzesień 2017 – czerwiec 2018r. – konkurs na tradycyjny ogródek

Czerwiec 2018r. – podsumowanie projektu

Jędrzejów, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Lipowa, Grodków

Jędrzejów

 

Osiek Grodkowski, Lipowa, Żelazna,  Głębocko

Osiek Grodkowski, Lipowa, Żelazna,  Głębocko

Jędrzejów, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Lipowa

Jędrzejów

Stowarzyszenie "Złota Ziemia"

4.

Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie Gminy Lewin Brzeski w 1945r.

01.10.2017r. lub 08.10.2017r.

Lewin Brzeski

Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim

5.

Organizacja warsztatów tańca ludowego

Wrzesień 2017r. - styczeń 2018r.

Warsztaty odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny w dwóch miejscowościach przez okres 5 miesięcy

Świetlica wiejska w Czeskiej Wsi

Świetlica wiejska w Przylesiu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance

6.

Kultywowanie twórczości artystyczno – kulturalnej poprzez działalność dziecięcego zespołu ludowego Marcinka

 

Wrzesień 2017r. - 20  listopad 2017r. – szycie strojów, spotkania edukacyjne oraz warsztaty z zespołem pieśni i tańca Porębiok

Marcinkowice, szkoła Podstawowa Marcinkowice

Stowarzyszenie Uśmiech za Uśmiech

7.

Kultywowanie Tradycji i Obyczajów Świąt Bożego Narodzenia

Listopad 2017r. – konkurs na recyklingową ozdobę bożonarodzeniową

Grudzień 2017r. - Warsztaty rzemieślnicze z wykonywania bombek oraz uroczyste zakończenie projektu

Hala Sportowa przy Szkole w Łosiowie

Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic

8.

Tradycyjnie Razem – Obrzędy Bożonarodzeniowe

Styczeń 2017r. – data zostanie doprecyzowana

Dom Kultury w Lewinie Brzeskim

Towarzystwo Przyjaciół Lewina

9.

…. jakaś dziwna, nie odczuwalna dawniej moc, nieustępliwa siła życia i walki.” (cyt. Z „Chłopi” Wł. Reymonta) – Publikacja książki o wpływie edukacji w ZRS w Żłobiźnie na losy absolwentów i rozwój regionu

1 maj 2018r. – 31 maj 2018r.

Żłobizna, ul. Jaśminowa 1

Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

10.

Historyczny piknik w Krzyżowicach

23 Wrzesień 2017r. - historyczny piknik

Wrzesień – grudzień 2017r. – wystawa prac i fotografii  miejscowości Krzyżowice z okresu od 1939 r. do ok.1960r.

Krzyżowice 73

Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic

11.

Strażackie Święto Lipy

8 lipca 2017r.

Lipki, plac przy Domu Ludowym

Stowarzyszenie Lipowa Osada

12.

Spotkanie z historią – inscenizacja bitwy Małujowickiej – skansen historyczny

15 Kwietnia 2018r.

Plac przy Kościele Parafialnym w Małujowicach

Parafia Rzymsko – Katolicka św. Jakuba Apostoła

13.

Cykl szkoleń z zakresu krzewienia kultury i historii naszego regionu „NASZA MAŁA OJCZYZNA

Wrzesień 2017r. – szkolenie kulinarne

Styczeń/Luty 2018r. – szkolenie pn. „Łosiowska lekcja historii”

Luty/ Marzec 2018r. – szkolenie pn. „Zwyczaje, obrzędy, tradycje Świąt Wielkiej Nocy na Kresach i Śląsku”

Łosiów, ul. Główna 1

Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Teraz Wieś

Data wydarzenia : 2017-07-05
Data publikacji : 2017-07-05

Pliki do pobrania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.