Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. odbędzie się VII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zadań i operacji w następujących zakresach:

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Nabór nr BOWH/O/3/2017);

- zachowanie dziedzictwa lokalnego (Nabór nr BOWH/O/4/2017);

- zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego w zakresie: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego (Nabór nr: BOWH/O/PG/6.1/2017).

Data wydarzenia : 2017-07-16
Data publikacji : 2017-07-16

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.