Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 21 sierpnia br.  Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał  z Województwem Opolskim umowy na realizację

Projektu Grantowego   pn.: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki oraz

Projektu Grantowego pn.: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej.

Już wkrótce zostaną podpisane umowy z Grantobiorcami.

Data wydarzenia : 2017-08-21
Data publikacji : 2017-08-22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.