Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniach 31 sierpnia - 1 września br., w siedzibie Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z Grantobiorcami 9 umów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego pn.:Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki oraz 13 umów  na realizację zadań służących osiągnięciu celu  Projektu Grantowego pn.: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej.

 

 

 

Data wydarzenia : 2017-09-01
Data publikacji : 2017-09-01

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.