Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zmiana-Ksiegi-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020 została zamieszczona zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Zmiany obowiązują od dnia 1 września 2017 r.

Dla operacji na które została podpisana umowa przed 1 września br. obowiązuje stara wersja Księgi wizualizacji.

Dla pozostałych umów zawartych począwszy od 1 września br. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji.

 

Data wydarzenia : 2017-09-01
Data publikacji : 2017-09-01

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.