Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” przygotowuje wspólnie z Lokalną Grupą Działania QWSI, Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa oraz partnerem z Czech, projekt współpracy w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

Podczas spotkania udało się wypracować główne założenia projektu współpracy oraz rozdzielić obowiązki pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu. 

Spotkanie robocze miało miejsce 12.10.2017 r. w siedzibie LGD QWSI w Ziębicach, województwo dolnośląskie.

Data wydarzenia : 2017-10-12
Data publikacji : 2017-10-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.