Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż ARiMR przekazała do stosowania formularze wniosku o płatność (wersja 4z):

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski znajdują sie w zakładce: Materiały do pobrania/WNIOSKI

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-06-06
Data publikacji : 2019-06-06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.