Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 i 21 maja br. o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli, planowane jest wznowienie Posiedzeń  Rady Stowarzyszenia, które zostały zawieszone w związku z wprowadzanymi środkami ostrożności i profilaktyką związaną z zagrożeniem koronawirusem. 

Rada wznowi ocenę wniosków złożonych w naborach trwających od 11 do 25 lutego  2020 r.

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2020-05-12
Data publikacji : 2020-05-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.