Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr BOWH/O/10/2020, nr BOWH/O/11/2020  oraz nr BOWH/O/12/2020 trwających od 11 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/10/2020

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/10/2020

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/11/2020

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/11/2020

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/12/2020

Protokół z XIV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Protokół w związku z przeoczeniem sierpień 2020 r.

Data wydarzenia : 2020-06-15
Data publikacji : 2020-06-15

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.