Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach realizacji planu komunikacji przygotowaliśmy cykl informacyjny "PRZEZ PROJEKTY BOWH", w którym przedstawiamy informację na temat wybranych i zrealizowanych projektów w ramach wdrażania LSR w latach 2016-2020.

Prezentujemy Państwu zrealizowany projekt przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pogorzeli pt.: „REMONT KONSERWATORSKI WIEŻY KOŚCIOŁA p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Pogorzeli” w ramach naboru BOWH/O/4/2017.

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

W ramach operacji wykonano prace konserwatorskie i remontowo-budowlane przy tynkowej elewacji wieży wraz z hełmem i detalami architektonicznymi. W wyniku przeprowadzonych prac, wieża kościoła w Pogorzeli została zabezpieczona przed niszczeniem, a jej elewacja została ondowiona.

Data wydarzenia : 2020-12-15
Data publikacji : 2020-12-15

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.