Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)
Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych, które odbędą się w dwóch terminach, tj.: 29.12.2020 r. oraz 30.12.2020 r. od godziny 13:00.
 
Spotkania będą poświęcone przyszłorocznym naborom wniosków, które planujemy ogłosić w pierwszej połowie 2021 roku oraz efektom działalności Stowarzyszenia w obecnym okresie programowania 2014-2020.

Podczas spotkania zostaną omówione zakresy tematyczne planowanych naborów, które będą dotyczyć:

- Projektu grantowego pt.: „Rozwijanie bazy rekreacyjno–sportowej i integracyjnej III,

- Innych operacji w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej,

- Innych operacji dotyczących utworzenia i/lub oznakowania ścieżek lub szlaków.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce spotkania będą prowadzone w formie online, dlatego aby wziąć w nich udział należy się zgłosić poprzez kontakt telefoniczny 77 412 90 21 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres a.domanski@wieshistoryczna.pl zawierającą imię i nazwisko uczestnika, adres email, na który będzie wysyłane zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu oraz wybrany termin spotkania.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 28.12.2020 r.

 

 

 

Data wydarzenia : 2020-12-15
Data publikacji : 2020-12-16

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.