Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Konferencję podsumowującą projekt "Kultura Bez Granic", która odbędzie się  w dniu 20 maja br. w Sali Konferencyjnej Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja, ul. Reja 10, Oleśnica.

Formularz zgłoszeniowy                            

                 

 

 

 

Data wydarzenia : 2022-05-11
Data publikacji : 2022-05-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.