Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” rozpoczyna prace związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W związku z powyższym w dniu 21 czerwca br. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powołaliśmy grupę Lokalnych Liderów, który to zespół będzie zaangażowany w wypracowanie kształtu nowotworzonej LSR. W skład grupy wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, mieszkańcy, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania. 

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą zaangażować się w proces budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (m.inn. analiza potrzeb i potencjału obszaru, określenie celów i kierunków rozwoju na lata 2023-2027) do zgłaszania swojego akcesu do dołączenia do Grupy Lokalnych Liderów, telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia.

W I etapie prac nad nową Strategią, 25 osób – osoby zakwalifikowane do Grupy Lokalnych Liderów – weźmie udział w warsztatach wyjazdowych poświęconych aktualizacji SWOT,  wypracowaniu aktualnych problemów obszaru, wstępnemu określeniu celów i działań.

Następnie członkowie Grupy Lokalnych Liderów uczestniczyć będą w budowie założeń Strategii podczas spotkań stacjonarnych oraz konsultacji.

Osoby, które chcą dołączyć do Grupy Lokalnych Liderów oraz chcą wziąć udział w I etapie prac tj. uczestniczyć w warsztatach wyjazdowych prosimy o zgłoszenie się do Biura Stowarzyszenia (tel. 77 412 90 21, 77 412 80 21) najpóźniej do dnia 29 czerwca br. Planowany termin warsztatów to 4-5 lipca br. Zachęcamy do udziału.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką towrzenia nowej LSR do komunikowania się/zgłaszania inicjatyw drogą elektroniczną, telefonicznie oraz bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane zagadnieniami/problematyką dotyczącymi nowej LSR zapraszamy do skorzystania z bezpośrednich konsultacji w biurze Stowarzyszenia.

 

 

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Data wydarzenia : 2022-06-24
Data publikacji : 2022-06-24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.