Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniach 4-5 lipca br. rozpoczęto pracę nad wypracowywaniem założenia do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na lata 2023-2027.

Podczas dwudniowych warsztatów Grupa Lokalnych Liderów Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej pracowała pod kierunkiem moderatora Pawła Antoniewicza nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.

 

 

 

Data wydarzenia : 2022-07-06
Data publikacji : 2022-07-06

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.