Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 26 lipca 2022 roku dokonała ponownej weryfikacja „autokontroli” operacji złożonych w ramach naboru nr BOWH/O/19/2022.

Nabór BOWH/O/19/2022  - Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z XXIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia


 

Data wydarzenia : 2022-07-27
Data publikacji : 2022-07-27

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.