Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Przedsiebiorcy, Rady Sołeckie

Gmin:  Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiet, dzięki którym możliwe będą prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankiety kierujemy do:

  • mieszkańców

https://docs.google.com/forms/d/1tMHLaa5zv9awsMYQ5TOJ-MkDQbeOx4ul_R-y2vSBDi4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

  • rad sołeckich

https://docs.google.com/forms/d/1jQB3tu8TOdTI4aTGDuHRo1YACFQvFGZ3GAz8WQexBpc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

  • przedsiebiorców

https://docs.google.com/forms/d/17AEN2ATupqQqz-LV0cu3QlSsbERKuUGHg-0n3NI1jbk/viewform

obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Informacje uzyskane dzięki ankietom zostaną uwzględnione w pracach przygotowawczych i posłużą do określenia priorytetów w nowej strategii.

Ankiety można wypełnić internetowo(klikając odpowiednio w link dla wybranej grupy respondentów) lub pobrać w celu wypełnienia, a następnie przesłać do Biura drogą pocztową lub przekazać do Państwa Gminy.

Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

Na Państwa głosy czekamy do 12 września.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiet!

Zarząd LGD Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.