Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zachęcamy do obejrzenia serii odcinków filmu edukacyjnego przygotowanego przez nasze Stowarzyszenie.

ŻYWIOŁY – Przygody Pszczółki Poli i Pana Trucicielskiego. Odc. 1. ZIEMIA

 

ŻYWIOŁY – Przygody Pszczółki Poli i Pana Trucicielskiego. Odc. 2. Słońce

 

ŻYWIOŁY "Przygody Pszszółki Poli i Pana Trucicielskiego" odcinek 3 WODA

ŻYWIOŁY "Przygody Pszszółki Poli i Pana Trucicielskiego" odcinek 4 OGRZEWANIE

ŻYWIOŁY "Przygody Pszszółki Poli i Pana Trucicielskiego" odcinek 5 Ścieki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.