Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Tytuł Zadania: Zagospodarowanie części działki nr ewidencyjny 134/4 w Pogorzeli wraz z budową wiaty rekreacyjnej, montażem elementów małej architektury oraz miejscem gier terenowych da dzieci

Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli

Miejsce inwestycji: Pogorzela

Kwota Grantu: 25 000,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Modernizacja istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej polegająca na rozbudowie torów do gry w „Boule”, wyasfaltowaniu powierzchni boiska do gry w koszykówkę i postawienie dwóch koszy w miejsce jednego, wyznaczenie pełnowymiarowego boiska do gry w siatkówkę ze stałymi słupkami i siatką

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Janików nad Smortawą

Miejsce inwestycji: Janików

Kwota Grantu: 20 620,00 zł

 

Tytuły Zadań: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – budowa pieca chlebowego z zadaszeniem z miejscem integracji lokalnej z paleniskiem

Zadania zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic 

Miejsce inwestycji: Krzyżowice

Kwota Grantu: 24 300,00 zł 

 

 

Tytuł Zadania: Podniesienie atrakcyjności terenu nad stawem w Żłobiźnie – wzmocnienie integracji mieszkańców LGD

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

Miejsce inwestycji: Żłobizna

Kwota Grantu: 25 000,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Budowa placu zabaw wraz z miejscem integracji mieszkańców w Gierszowicach

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Teraz Gierszowice"

Miejsce inwestycji: Gierszowice

Kwota Grantu: 24 938,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Zakątek sensoryczny w Wojsławiu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Nasz Wojsław"

Miejsce inwestycji: Wojsław

Kwota Grantu: 16 166,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w Janowie celem stworzenia miejsca rekreacji i integracji lokalnej społeczności

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Janów

Miejsce inwestycji: Janów

Kwota Grantu: 24 550,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skorogoszczy

Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most"

Miejsce inwestycji: Skorogoszcz

Kwota Grantu: 25 000,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Powstanie kreatywnego placu zabaw. „SPORT, NAUKA I ZABAWA TO SUPER SPRAWA”

Zadanie zrealizowane przez Joanna Bałach-Frankiewicz

Miejsce inwestycji: Gać

Kwota Grantu: 18 623,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Budowa altan drewnianych na terenie sportowo-rekreacyjnym w Jankowicach

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie "Nasze Jankowice"

Miejsce inwestycji: Jankowice

Kwota Grantu: 25 000,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Budowa nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz miejsca integracji mieszkańców w miejscowości Obórki

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ranczo Obórki

Miejsce inwestycji: Obórki

Kwota Grantu: 24 074,00 zł

 

 

Tytuły Zadań: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw z miejscem integracji w miejscowości Bystrzyca

Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie "Moja Bystrzyca"

Miejsce inwestycji: Bystrzyca

Kwota Grantu: 19 555,00 zł 

 

 

Tytuł Zadania: Rozwinięcie bazy rekreacyjno-sportowej w Głębocku celem integracji mieszkańców

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Głębocka

Miejsce inwestycji: Głębocko

Kwota Grantu: 25 000,00 zł

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.