Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

LGD Stowarzyszenie  Stobrawski Zielony Szlak  zaprasza wszystkich miłośników słodkości na „II Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek”, który odbędzie się 17 czerwca 2017r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

W nietypowy i oryginalny sposób LGD promuje region poprzez zaprezentowanie tortów, które w swojej formie i dekoracji będą odzwierciedlały Zamek, Pałac lub Dworek znajdujący się na obszarze Opolszczyzny. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane słodkie pamiątki nawiązujące do zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych.

Więcej...

 

 

Data wydarzenia : 2017-04-12
Data publikacji : 2017-04-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.