Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Podczas Targów Ogrodniczych "Wiosna Kwiatów" w Łosiowie, w dniu 14 maja  br. (niedziela) Stowarzyszenie będzie prowadziło działania informacyjno-promocyjne związane z wdrażaniem LSR na lata 2016-2022.

Osoby odwiedzające stoisko będą mogły uzyskać informacje o dofinansowaniu na utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa, a także na róźnorodne działania organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska. 

Data wydarzenia : 2017-05-11
Data publikacji : 2017-05-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.