Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza na spotkania informacyjne w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Program spotkania:

Omówienie zasad Konkursu na „Najaktywniejszą Organizację Pozarządową”, którego celem jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 22.05.2017r. w Urzędzie Gminy w Oławie o godz.17.00,
  • 23.05.2017r. w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Olszance o godz. 17.00 oraz
  • 24.05.2017r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie o godz. 16.00.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wieshistoryczna.pl można pobrać wszystkie niezbędne do konkursu dokumenty.

Więcej informacji:

- na stronie internetowej

- pod numerem telefonu: 774129021

- w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Data wydarzenia : 2017-05-12
Data publikacji : 2017-05-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.