Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 22 maja 2017r. trwa nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Kierunek FIO” finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Nabór wniosków potrwa do
12 czerwca 2017r. do godz. 15:30.

Kto może ubiegać się o dotacje w ramach projektu „Kierunek FIO” :

1. Młoda organizacja pozarządowa,

2. Grupa nieformalna,

3. Grupa samopomocowa.

Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:

1. na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego (młode NGO, grupy)

2. na rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego

Czas realizacji projektów:

Projekty można realizować w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2017r.

Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni i dłużej niż wskazany czas realizacji.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3000zł, maksymalna kwota to 5000zł.

 

Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków / generator jest dostępny za pośrednictwem strony: www.dolinastobrawy.pl Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (Word) w przypadku kiedy nie ma możliwości stałego dostępu do internetu.

Operatorem programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „FIO” na obszar LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” (za wyjątkiem Gminy Oława ) jest:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork, KONTAKT: p. Ewa Soboń, Tel. 77 413 11 38, Tel. kom. 530 111 550. e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl       www.dolinastobrawy.pl  

 
Operator Programu FIO na obszar GMINY OŁAWA jest: Fundacja Pomocy Św. Antoniego "Bene Factum„ ul. Szewska 17, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie.


Więcej informacji przekażemy po 1 czerwca 2017r. 

Data wydarzenia : 2017-05-31
Data publikacji : 2017-05-31

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.