Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Grodkowa, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Wójt Gminy Olszanka, Wójt Gminy Skarbimierz zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie szkoleniowe nt.

Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych.

Statut – najważniejszy dokument organizacji pozarządowej.

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala na parterze).

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl do dnia 4 czerwca 2017 r.

Prowadzący szkolenie: Andrzej Rybus-Tołłoczko, Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Burmistrza Raciąża ds. społeczno-gospodarczych.

Data wydarzenia : 2017-06-01
Data publikacji : 2017-06-01

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.