Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 28 czerwca br., w siedzibie Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z Grantobiorcami 13 umów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego pn.: Organizacja działań przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz 1 umowę  na realizację zadania służącego osiągnięciu celu Projektu Grantowego pn.: Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD.

Data wydarzenia : 2017-06-28
Data publikacji : 2017-06-28

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.