Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza na spotkania informacyjne w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się 17 lipca 2017 r. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance (Gmina Olszanka) zgodnie z programem:

  1. Godz. 16.00 - Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej (cele i zasady przyznawania dofinansowania, typy operacji realizowanych w ramach LSR, zasady realizacji operacji i zadań w ramach Projektów grantowych) – spotkanie realizowane w ramach Kampanii Informacyjnej na temat głównych założeń LSR na lata 2016-2022.
  2. Godz. 18.00 - Zasady oceny i wyboru projektów przez Radę Decyzyjną dla aktualnie ogłoszonych konkursów (inne operacje, Projekty grantowe) – spotkanie realizowane w ramach Planu Działań Komunikacyjnych Działanie komunikacyjne nr 2.
  3. Godz. 18.30 - Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2016 r. i 2017 r. - spotkanie realizowane w ramach Kampanii Informacyjnej na temat głównych założeń LSR na lata 2016-2022 oraz efektów jej realizacji.

Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania oraz umówić się na indywidualne konsultacje w Biurze Stowarzyszenia.

Więcej informacji:

- pod numerem telefonu: 774129021

- w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Data wydarzenia : 2017-07-14
Data publikacji : 2017-07-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.