Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

W dniu 24.07.2017r. nastąpiła awaria techniczna telefonu stacjonarnego nr 77 412 90 21. Do czasu dokonania naprawy wszelkie informacje związane z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru lokalnej grupy działania "Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej" będą udzielane pod numerem telefonu 77 412 80 21.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji bardzo przepraszamy.

Data wydarzenia : 2017-07-24
Data publikacji : 2017-07-24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.