Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Gmina Olszanka przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ,  Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic i Rady Sołeckiej w Krzyżowicach zaprasza do udziału w XVII Europejskich Targach Chłopskich, które odbędą się w miejscowości Krzyżowice (boisko sportowe) w Gminie Olszanka:

  • w dniu 23 września 2017r. w godz. od 14.00 do 24.00
  • w dniu 24 września 2017r. od godz. 10.00 do godz. 20.00

Wiecej...

Data wydarzenia : 2017-07-26
Data publikacji : 2017-07-26

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.