Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Gmina Olszanka przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ,  Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic i Rady Sołeckiej w Krzyżowicach zaprasza do udziału w XVII Europejskich Targach Chłopskich, które odbędą się w miejscowości Krzyżowice (boisko sportowe) w Gminie Olszanka.

  • w dniu 23 września 2017r. w godz. od 14.00 do 24.00
  • w dniu 24 września 2017r. od godz. 10.00 do godz. 20.00

Targi są  doskonałą formą promocji firm, świadczących usługi dla rolnictwa oraz innych podmiotów gospodarczych , działających na obszarze Regionu. Targi stwarzają możliwość nie tylko rolnikom, ale wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich na zaprezentowanie produktów wytworzonych w gospodarstwie. Co roku w targach uczestniczą rolnicy, rzemieślnicy i wiejskie stowarzyszenia ze swoimi produktami lokalnymi. Jest to świetna forma promocji sprzedaży bezpośredniej produktów rzemieślniczych, jak i spożywczych. Stowarzyszenia wiejskie mogą promować produkty regionalne, a gospodarstwa ekologiczne zdrową żywność.  Podczas tegorocznych Targów odbędą się:

  • konkursy dla uczestników targów, w tym Konkurs na najładniejsze stoisko Targów, w tym konkurs stoisk organizacji pozarządowych obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej , konkurs dla    odwiedzających Targi,  konkurs kulinarny  „DYNIOWA REWIA SMAKU”,
  • targi produktów lokalnych i regionalnych,
  • prezentacja stoisk organizacji pozarządowych w ramach Konkursu organizowanego przez LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna na Najaktywniejszą organizację obszaru.
  • występy zespołów artystycznych – ESTRADA TARGÓW,
  • warsztaty rękodzielnicze, warsztaty garncarskie, pokazy tradycyjnych zawodów.

Zachęcamy do udziału w imprezie i informujemy, że w trakcie pobytu możemy zagwarantować miejsce wystawiennicze - dostęp do prądu i wody oraz wspaniałą atmosferę.

Wystawcy mogą prezentować swoje produkty podczas dwóch dni trwania Targów.

Stowarzyszeniom oraz Sołectwom, które prezentowały będą swoje produkty, gwarantujemy namioty wystawiennicze.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 września 2017r. na adres mailowy: sekretarz@olszanka.pl  

Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną  na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16  lub faxem – 77 4129683  wew. 106 Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Ewy Rosińskiej – Sekretarz Gminy  pod nr. tel. 774129683 wew.103 lub 660492647

Data wydarzenia : 2017-09-08
Data publikacji : 2017-09-08

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.