Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Wszystkich Zainteresowanych 8 października 2017 na godzinę 15:00, do Lewina Brzeskiego,  na wzgórza nad Nysą, na widowisko historyczne:

Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie Gminy Lewin Brzeski w 1945r.

w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych FESTUNG BRESLAU z Wrocławia.

Serdecznie zapraszamy.

Data wydarzenia : 2017-10-02
Data publikacji : 2017-10-02

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.