Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

ŻYWIOŁY – Przygody Pszczółki Poli i Pana Trucicielskiego. Odc. 3. Woda

Zachęcamy do obejrzenia trzeciego odcinka filmu edukacyjnego przygotowanego przez nasze Stowarzyszenie. Tym razem Pola edukuje w obszarze związanym  z wodą.

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2017-10-23
Data publikacji : 2017-10-23

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.