Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało kolejne umowy na realizację zadań w ramach Projektu Grantowego.

W dniach 20- 24.10.2017 r. w Krzyżowicach, zostały podpisane umowy na realizację 23 zadań w ramach Projektu Grantowego pod nazwą „Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego”, na łączną kwotę zbliżającą się do 300 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na jeden projekt wynosi 15 000 zł.

Zadania mają różnorodny charakter, a większość z nich polega na prowadzeniu zajęć oraz warsztatów dla społeczności lokalnej.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich grantobiorców wraz z podziałem na gminy.

Gmina Grodków:

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej – „Działania wzmacniające kapitał społeczny seniorów oraz włączające ich w życie społeczne obszaru”;

- Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” – „Aktywny Grodków 50+”;

- Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół – „Integracyjne WłóczyKije – propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia”;

- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Wojsław” – „Integracyjne Rytmy”;

Gmina Lewin Brzeski:

- Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „W drodze” z siedzibą w Skorogoszczy – „Senior natura to sport, zdrowie i kultura”;

- Gminne „Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe” w Lewinie Brzeskim – „Eko – Bieg”;

- Stowarzyszenie „Szerokie Horyzonty” – „BEZ TRADYCJI NIE MA NAS – czyli kultywowanie tradycji świątecznych poprzez spotkania międzypokoleniowe”;

- Fundacja Wspierania Rozwoju i Rodziny „Felix” – „Wyginam śmiało ciało i umysł”;

- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi – „Akademia sportu dla seniora”;

Gmina Olszanka:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka – „Popołudnie z Seniorem”;

- Towarzystwo Przyjaciół Michałowa – „Zdobędziemy górskie szczyty”;

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ranczo Obórki – „Zaczynamy – aktywni dla zdrowia mieszkańcy Obórek”;

- Ludowy Klub Sportowy Olszanka – Pogorzela Sekcja Sportów Siłowych – „Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia „W zdrowym ciele zdrowy duch”;

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance – „Spotkanie międzypokoleniowe w Gminie Olszanka”;

- Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli – „Wiosna dla Seniorów”;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie – „ Bezpieczeństwo historia i edukacja – aktywizacja młodzieży do czynnego udziału w organizacjach społecznych”;

Gmina Oława:

- Stowarzyszenie „Nasze Jankowice” – W drodze do integracji. Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców wsi Jankowice i Lizawice”;

- Stowarzyszenie „Moja Bystrzyca” – Organizacja spotkań i zajęć w ramach I Forum dzieci i młodzieży w miejscowości Bystrzyca”;

- Joanna Bałach-Frankiewicz – „Wnuczkowie i dziadkowie – mamy tę moc”;

- Aneta Zygmunt – „Skąd-dokąd? – aktywni badają ślad przeszłości”;

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach – „WIARA CZYNI CUDA”;

Gmina Skarbimierz:

- Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi ZŁobizna „Wilijki” – Kochamy, gdzie  żyjemy #welovewherewelive – cykl warsztatów międzypokoleniowych przybliżających dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”;

- Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień” – „Artystyczne Ferie”.

 

 

Data wydarzenia : 2017-10-24
Data publikacji : 2017-10-24

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.