Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 14:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wypełniając Formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD, do dnia 11.01.2018 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Data wydarzenia : 2018-01-04
Data publikacji : 2018-01-04

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.