Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Byczyna  serdecznie zaprasza na spotkanie dla organizacji pozarządowych (NGO), Warsztatów Terapii Zajęciowej, LGD, grup nieformalnych i innych osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na działalność podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.01 (wtorek) o godzinie 16.00. 

w siedzibie LGD Stowarzysznie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", Krzyżowice 72.


Od roku 2017 dotacje można otrzymać nie tylko na utworzenie spółdzielni socjalnych, ale także na fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, które będą chciały podjąć działalność gospodarczą w sektorze społecznym.

Jako OWES subregionu północnego, jesteśmy nie tylko operatorem dotacji, ale także służymy nieodpłatnym wsparciem na etapie tworzenia i prowadzenia działalności społeczno-ekonomicznej.

Spotkanie prowadzone jest przez Animatorki OWES Byczyna, które opowiadają nie tylko o dotacjach i wsparciu merytorycznym, ale także ciekawych przykładach działających podmiotów ekonomii społecznej, o problemach jakie rozwiązują w lokalnych społecznościach czy o kluczowych sferach rozwoju województwa opolskiego. Poruszamy tematykę rolnictwa społecznego, energetyki obywatelskiej, mikroretencji, turystyki społecznej i innych ciekawych i innowacyjnych pomysłów na działalność.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jako OWES zapewniamy poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania. Możliwy jest udział więcej niż jednej osoby z danej organizacji.


Proszę o potwierdzenie obecności na adres: organizacja.owesbyczyna@gmail.com lub pod numerem telefonu 662 053 985.
 

Data wydarzenia : 2018-01-12
Data publikacji : 2018-01-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.