Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

18 stycznia 2018r. w świetlicy w Olszance odbył się warsztat refleksyjny, którego celem było przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej w latach 2016-2017. 

W warsztacie udział wzięli członkowie Zarządu, Rady, Pracownicy Biura oraz członkowie Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, a także przedstawiciele sąsiedniej LGD - Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Miło nam było również gościć na warsztacie Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Pana Tomasza Karaczyna oraz Kierownika Referatu Obsługi Projektów Pana Pawła Teichmanna.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w warsztacie refleksyjnym.:

Data wydarzenia : 2018-01-19
Data publikacji : 2018-01-19

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.