Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

30 stycznia br. w Ozimku, na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dinozaurów” odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania projektu współpracy. Wzięło  w nim udział pięć opolskich LGD oraz czeski Partner.

O wspólnym projekcie dyskutowali przedstawiciele następujących organizacji: Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenia „Kraina św. Anny”, Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, LGD „Górna Prosna” Stowarzyszenia LGD  „Kraina Dinozaurów”, LGD czeskie MAS Hranicko.

Podczas spotkania omówiono szczegóły projektu mającego na celu wsparcie w zakresie kreowania rozwoju rękodzielnictwa/produktów regionalnych.

 

 

Data wydarzenia : 2018-01-31
Data publikacji : 2018-01-31

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.