Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Końcem lutego br.  LGD złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o płatność z pierwszego zrealizowanego Projektu Grantowego. Projekt polegał na budowie  i modernizacji 13 zielonych siłowni jako obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji w celu udostępnienia ich mieszkańcom na obszarze działania LGD.

Łączna wartość 13 zadań zrealizowanych przez Grantobiorców to:  324 700,64 zł, w tym kwota przekazanych grantów: 281 432,70 zł.

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-03-01
Data publikacji : 2018-03-01

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.