Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na inauguracyjne spotkanie w ramach Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli, Gmina Olszanka.

Zgłoszenia, na formularzu, prosimy przesłać pocztą na adres biura lub drogą elektroniczną na adres: biuro@wieshistoryczna.pl do dnia 16 marca br.

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-03-07
Data publikacji : 2018-03-07

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.