Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniach 13 i 15 marca br. odbyły się szkolenia z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania Biznesplanu. 

Podczas szkoleń uczestnicy mieli możliwość poszerzyć wiedzę z zasad składania wniosków, pisania Biznesplanu, kosztów kwalifikowlanych podlegających dofinansowaniu.

Data wydarzenia : 2018-03-19
Data publikacji : 2018-03-19

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.