Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 20 marca 2018r. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach Forum Organizacji Pozarządowych obszaru „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”.

Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń oraz ustalono priorytety w zakresie merytorycznego wsparcia NGO na kolejne lata.

Data wydarzenia : 2018-03-22
Data publikacji : 2018-03-22

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.