Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wniosków o powierzenie grantów. Termin przyjmowania wniosków został ustalony od 19.04.18 r. do 08.05.2018 r.

W związku z powyższym pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie z przygotowania wniosków o powierzenie grantów oraz operacji powyżej 50 000 zł (niezwiązanych z przedsiebiorczością), które odbędzie się 17.04.2018 r. o godzinie 16:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance. Szkolenie skierowane jest głownie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z pracownikami biura pod numerem telefonu 77 412 90 21.

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-04-11
Data publikacji : 2018-04-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.