Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W związku z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaplanowaliśmy szkolenie podnoszące kompetencje organizacji pozarządowych.

Ze względu na nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzające liczne zmiany w powyższym zakresie, które wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r. przygotowaliśmy szkolenie dotyczące dostosowania procedur w organizacjach pozarządowych do nowych wytycznych,  które odbędzie się 11.05.2018 r. od godziny 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z pracownikami biura pod numerem telefonu 77 412 90 21 do dnia 09.05.2018 r.

 

 

Data wydarzenia : 2018-04-11
Data publikacji : 2018-04-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.