Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 24 maja 2018 r. o godzinie 16:00 w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Olszance odbędzie się IX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny operacji w zakresie: 

- podejmowanie działalności gospodarczej, (Nabór nr BOWH/O/5/2018),

- rozwijanie działalności gospodarczej (Nabór nr BOWH/O6/2018),

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Nabór nr BOWH/O/7/2018),

- zachowanie dziedzictwa lokalnego (Nabór nr BOWH/O/8/2018),

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Nabór nr BOWH/O/9/2018).

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-05-17
Data publikacji : 2018-05-17

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.