Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy wszystkich Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach naborów wniosków trwajacych od 19 kwietnia 2018r. do 8 maja 2018r., iż w dniu 28 maja br. wysłano do Wnioskodawców drogą elektroniczną (zgodnie z zadeklarowanym we wniosku adresem e-mail) pisma  w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Wniosku o przyznanie pomocy - dotyczy Wniosków o przyznanie pomocy wymagajacych uzupełnień.

Brakujące dokumenty i wyjaśnienia należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w Krzyżowicach, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka w terminie trzech dni od dnia wysłania drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie pisma w sprawie wyjaśnień i uzupełnień (do 1 czerwca br.).

Data wydarzenia : 2018-05-28
Data publikacji : 2018-05-28

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.