Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr BOWH/O/5/2018 oraz nr BOWH/O/6/2018 trwających od 19 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/5/2018

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/5/2018

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/6/2018

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/6/2018

Protokół z IX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

 

 

Data wydarzenia : 2018-06-11
Data publikacji : 2018-06-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.