Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że dokonane zostały zmiany w zapisach Regulaminu konkursu „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”. Zmiana dotyczy zmiany harmonogramu w zakresie daty przekazania sprawozdań przez Organizacje oraz terminu oceny przez Komisję.

Szczegóły...

Data wydarzenia : 2018-06-28
Data publikacji : 2018-06-28

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.