Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Granty to jedna z form wsparcia pozwalająca na zrealizowanie przez  pomysłodawców oddolnej inicjatywy  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Grantobiorcy  mogli ubiegać się o wsparcie na realizację Zadań od organizacji wydarzeń i czasu wolnego dla mieszkańców przez rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej po renowację zabytków.

W cyklu artykułów „Przez Granty BOWH” chcemy zaprezentować Państwu zrealizowane już Zadania w ramach Projektów Grantowych

Prezentujemy poniżej część zrealizowanych inwestycji w ramach Projektu Grantoweg pn.:  Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie

Tytuł Zadania: Zielona Siłownia w Sarnach Małych miejscem rekreacji mieszkańców
Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi
Miejsce inwestycji: Sarny Małe
Kwota Grantu: 24 056,00 zł
 

 

 

 

               

    

 

 

 

 

 

                  

 

 

Tytuł Zadania: Zielona siłownia w Przeczy alternatywnym miejscem wypoczynku i rekreacji
Zadanie zrealizowane przez "Stowarzyszenie Szerokie Horyzonty" 
Miejsce inwestycji: Przecza
Kwota Grantu: 23 410,00 zł

 

Tytuł Zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w Kopaniu
Zadanie zrealizowane przez Gminę Skarbimierz
Miejsce inwestycji: Kopanie
Kwota Grantu: 13 982,00 zł

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-09-10
Data publikacji : 2018-09-10

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.