Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu cztery ze zrealizowanych Zadań w ramach trzech Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie, 

Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.

 

Tytuły Zadań: Zielona siłownia w Wojsławiu miejscem rekreaji mieszkańców oraz Zakątek sensoryczny w Wojsławiu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Nasz Wojsław"  
Miejsce inwestycji: Wojsław
Kwota Grantu: 24 993,00 zł oraz 16 166,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuł Zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń siłowych
Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lewina
Miejsce inwestycji: Lewin Brzeski
Kwota Grantu: 28 404,00 zł
 
 
 
 
 
 
Tytuł Zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Strzelniki
Zadanie zrealizowane przez Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Lewinie Brzeskim
Miejsce inwestycji: Strzelniki
Kwota Grantu: 22 854,70 zł
 
 
 
 
 
 
 
Data wydarzenia : 2018-10-22
Data publikacji : 2018-10-22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.