Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu trzy ze zrealizowanych Zadań w ramach dwóch Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.

 

 
Tytuły Zadań: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń STREET WORKOUT w Gierszowicach oraz Budowa placu zabaw wraz z miejscem integracji mieszkańców w Gierszowicach
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Teraz Gierszowice"
Miejsce inwestycji: Gierszowice
Kwota Grantu:  31 800,00 oraz 24 938,00 zł

 

 

 

 

Tytuł Zadania: Poprawa zagospodarowania terenu poprzez montaż zewnętrznego urządzenia do ćwiczeń siłowych
Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Łosiowa i okolic
Miejsce inwestycji: Łosiów
Kwota Grantu: 41 131,00 zł

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-11-23
Data publikacji : 2018-11-23

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.